Program / Programm

Dzień pierwszy – 06 czerwca 2023 (czwartek)

godz. 14.oo – 18.oo   – rejestracja i zakwaterowanie uczestników

godz. 18.3o – 21.oo   – wspólna kolacja i powitanie uczestników,

                                     po kolacji wspólna zabawa przy muzyce.

Dzień drugi – 07 czerwca 2023 (piątek)

godz. 07.3o – 10.oo  –  śniadanie

godz. 10.45 – Wspólny wyjazd do Wolsztyna, zwiedzanie miasta Wolsztyna, okolic i muzeum 

                      Parowozowni Wolsztyn, jeśli ktoś zechce może wykupić bilet na przejazd

                      pociągiem  retro (dodatkowo), powrót do Hotelu Tanzanit indywidualnie.

godz. 18.3o – obiadokolacja uroczysta, a potem wspólna zabawa przy muzyce, być może 

                       również jakaś niespodzianka.

Dzień trzeci – 08 czerwca 2023 (sobota)

godz. 07.3o – 10.oo  – śniadanie

godz. 10.3o – indywidualne wyjazdy uczestników w ciekawe miejsca i powrót lub spędzenie czasu  

                      na terenie plaży przy hotelu (jest również możliwość wypożyczenia rowerów lub

                      kajaków)

godz. 14.3o – konkursy dla uczestników zlotu

godz. 18.3o – obiadokolacja grillowa, a potem wspólna zabawa przy muzyce, ogłoszenie wyników

                      konkursów, wręczenie nagród

Dzień czwarty – 09 czerwca 2023 (niedziela)

godz. 7.oo – 10.oo  – śniadanie, czułe pożegnania – jedziemy szczęśliwi do domu.

 First day – June 6, 2023 (Thursday)

time. 14.oo – 18.oo –  registration and accommodation of participants,
time. 18.3o      –        common dinner and welcome of participants ,after dinner we

                                  having fun together with music.

Day two – June 7, 2023 (Friday)


time. 07.3o – 10.oo – breakfast
time. 10.45 – Joint trip to Wolsztyn, visiting the city of Wolsztyn, the surrounding area and the 

                      museum Wolsztyn Locomotive depot, if anyone wants, they can buy a ticket for the

                      ride by retro train (additional), return to Hotel Tanzanit individually.
time. 18.3o p.m. – ceremonial dinner, and then maybe having fun together with music
                            also some surprise.

Third day – June 8, 2023 (Saturday)


time. 07.30 – 10.00 – breakfast
time. 10.3o – individual trips of participants to interesting places and returning or spending time
                       on the beach next to the hotel (it is also possible to rent bicycles or kayaks)
time. 14.30 – competitions for rally participants
time. 18.30 – barbecue dinner, then having fun together with music, announcement of the results
                      competitions, award ceremony

fourth day – June 9, 2023 (Sunday)
time. 7.00 – 10.00 – breakfast, tender farewells – we go home happily.

Translate »