Płatność / Payment

Payment / Płatność

Ceny pokoi na czas trwania imprezy obejmują 3 noce w zarezerwowanym pokoju,
3x śniadanie w formie bufetu

3x obiado-kolacja
koszulka,
wstęp do muzeum parowozów
przejazd pociągiem retro – opcjonalnie
Pokój 2-osobowy dla jednej osoby: 1.510,00 zł za osobę ( ilość pokoi 6)
Pokój dwuosobowy dla dwóch osób – 1.280,00 za osobę
Płatność wyłącznie w polskich złotych.
Opłatę za uczestnictwo oraz zamówienia fakultatywne należy uiścić do dnia 28 lutego 2024 r.
Każdy z Was po rejestracji otrzyma e-mail z numerem konta bankowego, na które należy dokonać opłaty.
Ilość miejsc w hotelu 100. Decyduje kolejność zapisów. Możliwość rezerwacji hotelu na dni
przed zlotem na hasło VALKYRIE.

Dalsze informacje będą uzupełniane na bieżąco.

W przypadku rezygnacji po dniu 31 marca 2024 zwrot wpłaty za zlot jest niemożliwy.

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić na poniższe konto do 08 marca 2024 r. na adres:
The participation fee should be paid to the following account by March 8, 2024 to the
following address:

Stanisław Korzeniewski
87-700 Odolion
ul. Szosa Ciechocińska 26g
IBAN: PL 55 1160 2202 0000 0002 8725 0764
SWIFT: BIGBPLPWXXX
Tytuł wpłaty : składka na zlot (podać nr z listy zapisów)
Title of payment: skladka na zlot (give the number from the registration list)

In case of cancellation after March 31, 2024, a refund of the rally payment is not possible.

Room prices for the duration of the event include 3 nights in the booked room:
3x buffet breakfast,
3x dinner

T-shirt,
entry to the steam locomotive museum
retro train ride – optional (you buy the ticket yourself)
Double room for one person: PLN 1.510.00 per person (number of rooms 6)
Double room for two people – 1.280.00 per person
Payment only in Polish zlotys.
The participation fee and optional orders must be paid by February 28, 2024.
After registration, each of you will receive an e-mail with the bank account number to which the payment should be made.
Number of places in the hotel: 100. Registration is first come first served.
Possibility to book a hotel days before the rally using the slogan VALKYRIE.
Further information will be updated on an ongoing basis.

Translate »